Primary tabs

Most recent publications

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
PhD Thesis
1991

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 4 results:
2000

Talks, contributed

In SCI-Europe Deliverable D.2.3.5 - project report, 2000.
Status: Published
1999

Talks, contributed

In Kronikk i Aftenposten, 17. February, 1999.
Status: Published
In SCI-Europe Deliverable D.2.3.2 - project report, 1999.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published