Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 2 results:
1994

Talks, contributed

In Proceedings Journees du GDR Programmation, Lille (France), GDR Programmation du CNRS, 1994.
Status: Published
1991

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published