Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings 3rd International Conference on Algebraic and Logic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Pisa (Italy), 1992.
Proceedings, refereed
1992
In Proceedings from NIK'92: Norsk Informatikk Konferanse. TAPIR,, 1992.
Proceedings, refereed
1992
In Proceedings from NIK'90: Norsk Informatikk Konferanse. Bergen,: TAPIR, 1990.
Proceedings, refereed
1990

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
1992

Proceedings, refereed

In Proceedings 3rd International Conference on Algebraic and Logic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Pisa (Italy), 1992.
Status: Published
In Proceedings from NIK'92: Norsk Informatikk Konferanse. TAPIR,, 1992.
Status: Published
1990

Proceedings, refereed

In Proceedings from NIK'90: Norsk Informatikk Konferanse. Bergen,: TAPIR, 1990.
Status: Published