Primary tabs

Most recent publications

Formal Aspects of Computing 9 (1997): 98-118,.
Journal Article
1997
BIT 33 (1993): 596-618,.
Journal Article
1993

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status

Year published