Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the 1999 International Conference of Parallel Processing. Aizu-Wakamatsu (Japan),: IEEE Computer Society, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Conference Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse (France),, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse, France, 1999.
Proceedings, refereed
1999
In Proceedings of SCI Europe'98. Bordeaux, France, 1998.
Proceedings, refereed
1998

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
1999

Proceedings, refereed

In Proceedings of the 1999 International Conference of Parallel Processing. Aizu-Wakamatsu (Japan),: IEEE Computer Society, 1999.
Status: Published
In Conference Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse (France),, 1999.
Status: Published
In Proceedings of SCI Europe'99. Toulouse, France, 1999.
Status: Published
1998

Proceedings, refereed

In Proceedings of SCI Europe'98. Bordeaux, France, 1998.
Status: Published
1991

PhD theses

Department of Informatics, University of Oslo, 1991.
Status: Published