Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 25 results:
2019

Talks, invited

In Nordisk møte for kontrollorganer for etterretnings- og sikkerheitstenester. EOS-utvalget, 2019.
Status: Published
In Ministry of Local Government and Modernisation, Norefjell, Norway, 2019.
Status: Published
In Frokostmøtet om fremtidens Nødnett, Litteraturhuset, Oslo, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Informasjonskurs, Hadeland, Norway, 2019.
Status: Published
In EOS-utvalget, Norway, 2019.
Status: Published
In Oslo militære samfund, Cyber Security Seminar, Oslo, Norway. Cyber Security Seminar: Forsvarets høgskole, Institutt for forsvarsstudier, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, Norway, 2019.
Status: Published
In DNB Markets, Hotel Continental, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Akershus Festning, Norway. Forsvarets Høgskole, 2019.
Status: Published
In Stortinget, Oslo, Norway, 2019.
Status: Published