Primary tabs

Most recent publications

In Helsinki. ERVE Forum, 2019.
Talk, keynote
2019
In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 27 results:
2019

Talks, keynote

In Helsinki. ERVE Forum, 2019.
Status: Published

Talks, invited

In Hadeland, Norway. Forsvarets Høgskole, Informasjonskurs, 2019.
Status: Published
In Oslo militære samfund. Cyber Security Seminar: Forsvarets høgskole, Institutt for forsvarsstudier, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, 2019.
Status: Published
In Hotel Continental. DNB Markets, 2019.
Status: Published
In Akershus Festning. Forsvarets Høgskole, 2019.
Status: Published
In Stortinget, 2019.
Status: Published
In Teknologirådet, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, 2019.
Status: Published