Primary tabs

Most recent publications

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019
In VERDIKT Conference, 2012.
Talk, keynote
2012
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1304-1310. Springer, 2011.
Book Chapter
2011
In Encyclopedia of Parallel Computing, 1316-1321. Springer, 2011.
Book Chapter
2011

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 30 results:
2019

Talks, keynote

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Status: Published

Talks, invited

In Nordisk møte for kontrollorganer for etterretnings- og sikkerheitstenester. EOS-utvalget, 2019.
Status: Published
In Ministry of Local Government and Modernisation, Norefjell, Norway, 2019.
Status: Published
In Frokostmøtet om fremtidens Nødnett, Litteraturhuset, Oslo, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Informasjonskurs, Hadeland, Norway, 2019.
Status: Published
In EOS-utvalget, Norway, 2019.
Status: Published
In Oslo militære samfund, Cyber Security Seminar, Oslo, Norway. Cyber Security Seminar: Forsvarets høgskole, Institutt for forsvarsstudier, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Etterretningshøgskole, Norway, 2019.
Status: Published
In DNB Markets, Hotel Continental, Norway, 2019.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Akershus Festning, Norway. Forsvarets Høgskole, 2019.
Status: Published