Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 13 results:
2017

Public outreach

Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Dagens Næringsliv, 2017.
Status: Published
Norges Forsvarsforening, 2017.
Status: Published
NRK, 2017.
Status: Published
Paneldebatt: Tekna, 2017.
Status: Published
Finans Norge, 2017.
Status: Published