Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
2017

Public outreach

digi.no, 2017.
Status: Published
Aftenposten, 2017.
Status: Published
1999

Talks, contributed

In Kronikk i Aftenposten, 17. February, 1999.
Status: Published
In SCI-Europe Deliverable D.2.3.2 - project report, 1999.
Status: Published
1996

Talks, contributed

In Proceedings from NIK'96: Norsk Informatikk Konferanse, 1996.
Status: Published