Primary tabs

Most recent publications

In 12th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA2001). Bergen, 2001.
Proceedings, refereed
2001
In Proceedings of the International Conference on Communication in Computing, CIC 2001. CSREA Press, 2001.
Proceedings, refereed
2001
In Proceedings of Distributed Objects and Applications (DOA'01), IEEE. Rome, Italy, 2001.
Proceedings, refereed
2001
In Proceedings of 2nd International Conference on Communications in Computing (CIC2001). Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2001.
Proceedings, refereed
2001

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 5 results:
2001

Proceedings, refereed

In Proceedings of Distributed Objects and Applications (DOA'01), IEEE. Rome, Italy, 2001.
Status: Published
In 12th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA2001). Bergen, 2001.
Status: Published
In Proceedings of the International Conference on Communication in Computing, CIC 2001. CSREA Press, 2001.
Status: Published
In Proceedings of 2nd International Conference on Communications in Computing (CIC2001). Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2001.
Status: Published