Primary tabs

Most recent publications

regjeringen.no: regjeringen.no, 2016.
Book
2016

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Year published

Export 1 results:
2016

Books

regjeringen.no: regjeringen.no, 2016.
Status: Published