Primary tabs

Most recent publications

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Talk, keynote
2019

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 2 results:
2019

Talks, keynote

In ERVE Forum, Helsinki, Finland, 2019.
Status: Published
2009

Edited books