Primary tabs

Most recent publications

In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020
Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Journal Article
2014
Formal Aspects of Computing 13 (2002): 471-492.
Journal Article
2002

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 15 results:
2020

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published

Talks, invited

In Thales meeting, Gamle Logen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Norway, 2020.
Status: Published
In Justisdepartementet, Norway, 2020.
Status: Published
In Samfunnssikkerhetskonferansen, Raddisson Plaza, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Etterretningshøgskolen, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published