Primary tabs

Most recent publications

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Proceedings, refereed
2009
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Proceedings, refereed
2009
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 8 results:
2009

Journal articles

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Status: Published

Proceedings, refereed

In Euro-Par 2009. Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
Status: Published
In Communication Architecture for Clusters (CAC). IEEE Computer Society, 2009.
Status: Published
In International Conference on High Performance Computing (HiPC'09). IEEE, 2009.
Status: Published
2007

Proceedings, refereed

In IEEE International Conference on Communications (ICC 2007). IEEE, 2007.
Status: Published
In ACM SIGCOMM Workshop on Internet Network Management 2007. ACM sigcomm, 2007.
Status: Published
In High Performance Computing - HiPC 2007. 4873 ed. LNCS 4873. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007.
Status: Published