Primary tabs

Most recent publications

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Journal Article
2009
IEEE Communications Magazine 44 (2006): 39-44.
Journal Article
2006

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 8 results:
2009

Journal articles

IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (2009): 473-486.
Status: Published
2006

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (2006): 51-65.
Status: Published
IEEE Communications Magazine 44 (2006): 39-44.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (2006): 1136-1150.
Status: Published