Primary tabs

Most recent publications

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Journal Article
2014
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Journal Article
2005
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Journal Article
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Departments

Export 5 results:
2014

Journal articles

Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (2014): 1802-1819.
Status: Published

Technical reports

2005

Journal articles

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16 (2005): 412-427.
Status: Published
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 16, no. 5 (2005): 428-443.
Status: Published

Technical reports