Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 5 results:
2000

Technical reports

Talks, contributed

In SCI-Europe Deliverable D.2.3.5 - project report, 2000.
Status: Published
1999

Technical reports

Department of Informatics, University of Oslo, 1999.
Status: Published

Talks, contributed

In Kronikk i Aftenposten, 17. February, 1999.
Status: Published
In SCI-Europe Deliverable D.2.3.2 - project report, 1999.
Status: Published