Primary tabs

Most recent publications

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Proceedings, refereed
1997
In Proceedings 12th International Conference on Automated Deduction, Nancy (France). Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer-Verlag, 1994.
Proceedings, refereed
1994
In Proceedings 5th Nordic Workshop on Program Correctness. Reports on Computer Science & Mathematics. bo Akademi, 1994.
Proceedings, refereed
1994

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 3 results:
1997

Proceedings, refereed

In Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'97), 1997.
Status: Published
1994

Proceedings, refereed

In Proceedings 12th International Conference on Automated Deduction, Nancy (France). Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer-Verlag, 1994.
Status: Published
In Proceedings 5th Nordic Workshop on Program Correctness. Reports on Computer Science & Mathematics. bo Akademi, 1994.
Status: Published