Primary tabs

Most recent publications

In EURO NGI Workshop on Traffic Engineering, Protection and Restoration, Rome April 18-20. EuroNGI, 2005.
Proceedings, non-refereed
2005

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Year published

Export 1 results:
2005

Proceedings, non-refereed

In EURO NGI Workshop on Traffic Engineering, Protection and Restoration, Rome April 18-20. EuroNGI, 2005.
Status: Published