Primary tabs

Most recent publications

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Proceedings, refereed
2020
In Miami Beach, Florida, 2020.
Talk, keynote
2020

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Departments

Export 17 results:
2020

Proceedings, refereed

In Applied Networking Research Workshop (ANRW). Madrid/Spain: ACM, 2020.
Status: Published

Talks, keynote

In Miami Beach, Florida, 2020.
Status: Published

Talks, invited

In Experis, Oslo, Norway, 2020.
Status: Published
In Stortinget, Norway, 2020.
Status: Published
In Teknologirådet, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarssjefens ledergruppe, Norway, 2020.
Status: Published
In Sikkerhetsmåneden, Oslo Kommune, Norway, 2020.
Status: Published
In Fagdag, Langtidsplan for politi, PST og påtalemyndigheten, Norway, 2020.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, Norway, 2020.
Status: Published
In Justisdepartementet, Norway, 2020.
Status: Published