Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 148 results:
2022

Talks, invited

In Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sin offentliggjøring av målbilder mot 2030. NKOM, 2022.
Status: Published
In Oslo Tingrett, 2022.
Status: Published
In Politiavdelingen, Justistepartementet, 2022.
Status: Published
In Multi-Modal Warfare, Safe House Global, Washington., 2022.
Status: Published
In Inside telecom, 2022.
Status: Published
In Oslo. Totalberedskapskommisjonen, 2022.
Status: Published
2021

Talks, invited

In SW2021 - Software 2021. Dataforeningen, 2021.
Status: Published
In Seminar Nasjonalt cybersikkerhetssenter, 2021.
Status: Published
In KraftCERT forum. KraftCERT, 2021.
Status: Published
In Kriminalpolitiet, Oslo, Norway, 2021.
Status: Published