Primary tabs

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Status

Export 11 results:
2019

Technical reports

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2019.
Status: Published
2014
2012

Technical reports

Simula Research Laboratory, 2012.
Status: Published
2011

Technical reports

2009
2003

Technical reports