Primary tabs

Simula in the media

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet forskningssenteret Simula@UiB, ved Universitetet i Bergen. - Vi må ha tillit til datasystemer, derfor trenger vi kunnskap for å forebygge cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje.
Simula, Simula Research Laboratory
Samferdselsdepartementet

Find publication

Status

Departments

Export 23 results:
2015

Talks, invited

In TEK-konferansen, 2015.
Status: Published
In Åpen dag. Universitetet i Oslo: Åpen dag, 2015.
Status: Published
In Sikkerhetskonferansen, Litteraturhuset. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), 2015.
Status: Published
In Software 2015, 2015.
Status: Published
In IKT-Norge, 2015.
Status: Published
In Forsvarets Høgskole, 2015.
Status: Published
In Partnerforum, University of Oslo, 2015.
Status: Published
In Justisdepartementet, 2015.
Status: Published
In Norges Vassdrag- og Energivesen (NVE), 2015.
Status: Published