Primary tabs

Selected publications

Information and Software Technology (IST) 87 (2017): 140-159.
Journal Article
2017
IEEE Transactions on Software Engineering (TSE) (2017).
Journal Article
2017
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 24, no. 3 (2015): 1-52.
Journal Article
2015

News

Marie Rognes, Head of BioComp at Simula. (Photo: Sverre Jarild/Simula)
Siden 2010 har ledelsen ved Simula jobbet målbevisst med å øke kvinneandelen ved Simula. Innsatsen har lønnet seg, og det er nå nesten 30 prosent kvinner blant Simulas forskere, godt over...

Positions held

University of Oslo

Find publication

Export 191 results:
2017

Journal articles

Information and Software Technology (IST) 87 (2017): 140-159.
Status: Published

Proceedings, refereed

In 10th International Workshop on Search-based Software Testing. IEEE, 2017.
Status: Published
In The International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development (MODELSWARD). SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2017.
Status: Published
In The 21st International Systems and Software Product Line Conference. ACM, 2017.
Status: Published
In EEE Congress on Evolutionary Computation 2017 (CEC). IEEE, 2017.
Status: Published
In The 22nd International Conference on Engineering of Complex Computer Systems. IEEE, 2017.
Status: Published
In The 29th International Conference on Testing Software and Systems. LNCS, 2017.
Status: Published
In 10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2017). IEEE, 2017.
Status: Published
In Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) . ACM, 2017.
Status: Published
In The International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME). IEEE, 2017.
Status: Published