AuthorsA. A. Salicath
TitleAdministrasjon Og Vurdering Av Programmeringsbesvarelser: En Prototypeimplementasjon Av Et Programvarerammeverk for Automatisk Og Manuell Evaluering Og Skåring Av Java Programmer
AfilliationSoftware Engineering
StatusPublished
Publication TypeMaster's thesis
Year of Publication2008
PublisherUniversity of Oslo
Citation KeySimula.SE.289