Datamodeller Og Matematiske Metoder for Geografiske Informasjonssystemer

Datamodeller Og Matematiske Metoder for Geografiske Informasjonssystemer

Authors
E. Arge, M. Dæhlen and G. Misund