AuthorsE. Arge and M. Dæhlen
TitleDatastrukturer I Fremtidens Kartsystemer
StatusPublished
Publication TypeTalks, contributed
Year of Publication1991
Location of TalkInfotech'91
Citation KeySC.7.Arge.1991