Forskningsbasert Nyskaping Ved Universitetet I Oslo, Organisering, Implementering Og Drift

Forskningsbasert Nyskaping Ved Universitetet I Oslo, Organisering, Implementering Og Drift

Authors
M. Dæhlen and K. Myhre