AuthorsK. Lekve, S. Aanstad, F. Piro, T. C. Carlsten and O. R. Spilling
TitleGodt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø–Norges Arktiske Universitet
AfilliationCommunication Systems
StatusPublished
Publication TypeTechnical reports
Year of Publication2014
Volume2014-2
PublisherNIFU
Abstract

I løpet av 2009 drev Helsefak en omfattende strategiprosess som resulterte i «Strategiplan 2010-2013. Godt gjort er bedre enn godt sagt.». Som ledd i arbeidet med å utarbeide en ny strategiplan for neste fireårsperiode har NIFU hatt i oppdrag å evaluere strategiplanen for perioden som er ferdig. Vår hovedkonklusjon er at strategiplanen har vært godt fulgt opp og at den har vært et godt redskap for å utvikle fakultetet i tråd med målsettingene. Strategiplanen har fungert svært bra for å utvikle formidlingsarbeidet ved Helsefak, og for å skape en organisasjon preget av medarbeiderskap, medinnflytelse og trivsel. Helsefak har hatt betydelige utfordringer knyttet til fusjon av ulike faglige miljøer med ulik historie og ulike forutsetninger for å drive med forskning, undervisning og formidling. Strategiplanen framstår som et vellykket redskap for å adressere disse utfordringene. Evalueringen viser at de ansatte ved Helsefak oppfatter at organisasjonen er på riktig vei, og det samlete bildet av Helsefak er et fakultet med høy trivsel.

Citation Keylekve2014godt