Hvordan redundans og optisk beskyttelsesomkopling øker oppetiden til et optisk nett