AuthorsE. Arisholm and G. Skagestein
EditorsG. Skagestein
TitleKapittel 10: Objektdesign
StatusPublished
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
Book TitleSystemutvikling - Fra kjernen og ut, fra skallet og inn
Chapter10
PublisherHøyskoleforlaget