AuthorsM. Dæhlen and N. K. Solbrække
TitleKvinners Posisjon(er) I Overgangen Fra Industri- Til Informasjonssamfunnet
StatusPublished
Publication TypeTalks, contributed
Year of Publication2003
Location of TalkSommeråpent, NRK, 13. August
Citation KeySC.8.Daehlen.2003.h