AuthorsM. Jørgensen
TitleMilliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss?
AfilliationSoftware Engineering
Project(s)Department of IT Management
StatusPublished
Publication TypeTalk, keynote
Year of Publication2018
Location of TalkSoftware 2018, DnD, Norway
Type of TalkKeynote
Abstract

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere.

Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene?
Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen?
Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv?

Det er overraskende vanskelig å kunne besvare disse spørsmålene godt. Noe vet vi imidlertid, og presentasjonen vil oppsummere kunnskap om dette basert på internasjonale evalueringer, egen og andres forskning på IT-utvikling, analyser av sammenheng mellom digitaliseringsinvesteringer og produktivitet, erfaringer fra gjennomganger i digitaliseringsrådet og andre kilder.

Citation Key26264