AuthorsM. Jørgensen
TitleRasjonelle Beslutninger Ved Valg Av Metoder Og Verktøy
AfilliationSoftware Engineering, Software Engineering
StatusPublished
Publication TypeTalks, contributed
Year of Publication2007
Location of TalkPresentation at JavaZone 2007
Citation KeySimula.SE.181