Sammenligning av kardiologisk og algoritmebasert EKG-tolkning på idrettsutøvere: Kan kunstig intelligens forbedre algoritmene?