Smidig og stor - en selvmotsigelse innen IT-utvikling?