Usikkerhetsvurdering for nyttepoeng og kostpoeng

Usikkerhetsvurdering for nyttepoeng og kostpoeng

Authors
J. E. Hannay