Digitalisering av offentlig sektor: Utvalgte utviklingstrekk og trender

Digitalisering av offentlig sektor: Utvalgte utviklingstrekk og trender

Authors
M. Jørgensen