Digitaliseringen av offentlig sektor i et fremtidsperspektiv

Digitaliseringen av offentlig sektor i et fremtidsperspektiv

Authors
M. Jørgensen