Evaluering av digitalisering i offentlig sektor. Hvor gode er vi? Evaluerer vi det som er viktig?