Generalisert Algebraisk Spesifikasjon Med En Anvendelse På Indirekte Semantikk

Generalisert Algebraisk Spesifikasjon Med En Anvendelse På Indirekte Semantikk

Authors
J. E. Hannay