Generalisert Algebraisk Spesifikasjon Med En Anvendelse På Indirekte Semantikk