Hva skiller IT-prosjekter som lykkes fra de som mislykkes? Hva vil det si å lykkes?