Hvordan Bli Bedre Til å Estimere? (Inkludert NM I Estimering)

Hvordan Bli Bedre Til å Estimere? (Inkludert NM I Estimering)

Authors
M. Jørgensen and S. Grimstad