Hvordan få tak i reell usikkerhet av kost-nytte i en skjev verden?