Hvorfor (ikke) Fastpris? Vinnerens Forbannelse, Informasjonsasymmetri, Utvalgsrisiko, Opportunistisk Adferd Og IT-Kontrakter

Hvorfor (ikke) Fastpris? Vinnerens Forbannelse, Informasjonsasymmetri, Utvalgsrisiko, Opportunistisk Adferd Og IT-Kontrakter

Authors
M. Jørgensen