Hvorfor Læring Av Erfaring Er Vanskelig Og Hvordan Bli Bedre