Jeg Ser Det Når Jeg Tror Det! Moter, Retorikk Og Systemutviklingsmetoder