Kan Vi Unngå at "så å Si Helt Sikkert" Bare Betyr "60% Sikkert"?

Kan Vi Unngå at "så å Si Helt Sikkert" Bare Betyr "60% Sikkert"?

Authors
M. Jørgensen and K. Teigen